Tolke- og oversettelsestjenester

Velkommen til Tolkeservice, en bedrift av freelance tolker og for freelance tolker til en rimelig pris. Vi er en gruppe freelance tolker med lang erfaring innen tolking og oversettelse for rettsvesenet, politi og påtalemyndighet, barneverntjenesten, Nav, primærhelsetjenesten, skole og barnehage.

Alle våre tolker er kvalifiserte for yrket og besitter lang erfaring som tolk og oversetter. Tolken har avlagt taushetsløfte, tolkeutdannet eller har fullført kurs i tolkens ansvarsområde og tospråklig sjekk (ToSPoT) Våre oppdrag blir behandlet meget konfidensielt og i henhold til god forretningsskikk. Tolkeservice benytter seg av gode erfarne tolker og oversettere som freelancer eller fast tilsatt organisasjonen.